Wednesday, July 01, 2009

詠七一

詠七一遊行 --- (詞 : 滿江紅)

特區香城,又七一、遊行如織。 抬望眼、陰晴常變,老天顏色。

莫問花殘風與雨,未管路斷彎又直。

歎英雄、白髮又重來,終未息。

維園畔,鵝橋側,人潮湧,聲未歇! 真豪傑,未懼秋後將決。

千古紅塵埋往跡,百年青夢圓今夕!

待他朝、民智頓然開,相彰益。

青夢 = 憤怒青年夢。

滿江紅 岳飛

怒發衝冠,憑欄處、瀟瀟雨歇。抬望眼、仰天長嘯,壯懷激烈。
三十功名塵與土,八千里路雲和月。
莫等閑、白了少年頭,空悲切。

靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅!駕長車,踏破賀蘭山缺。
壯志飢餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河,朝天闕。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home