Saturday, August 02, 2008

遊罷東龍洲


與友人遊罷東龍洲後, 詩癢口痕, 則吟詠如下:


A. 詩一:


浪急風高起波瀾, 東龍蟠石踞險灘;

歡騰笑語興萬頃, 偷得浮生盡日閒。


註:

浪急風高起波瀾 => 料看世情也如是。

東龍蟠石踞險灘 => 獨據地巋然不動。

偷得浮生盡日閒 => 非無所事事也; 閒則能讀書, 閒則能吟詠, 閒則能交友, 閒則能遨遊, 閒則能參世情, 閒則能飲酒暢言, 閒則能遊食布袋澳, 閒則能舞文弄墨抒情懷 .....人生之快孰大於此?


B. 詩二:

回首前塵夢一場, 閒雲相競出岫忙,

勸君莫待鴻鵠至, 且效東龍守門堂。


註:

回首前塵 => 97回歸後, 政府的首任特首好大喜功, 夢話旦旦, 甚麼八萬五, 數碼港, 中葯港 ... 通通變成"大隻講"。

相競出岫忙 => 眾多不同國籍兼有素質的副局長及政治助理紛紛履新, 個個月入十幾二十萬, 涉及公帑總開支一年5000萬多元; 新官上任三把火, 莫非『大市場、小政府』變了『小市場、大政府』?

勸君莫待鴻鵠至, 且效東龍守門堂 => 與其擴大局長級編制以加強政府領導, 倒不如減少不必要的干擾民眾措施, 腳踏實地為民主自由法治把好關, 就如東龍洲那樣默默地守住佛堂門。


C. 對聯:

上聯 : 局 長 局 長 局 局 新

下聯 : 招 重 招 重 招 招 絕

注音: "局長局長局局新" 粵音應讀作 "局長(掌)局(=侷)長(腸)局局新", 意思即局長級(政治問責高官)人馬疊疊, 出現了嶄新的局面(棋局也!)。

"招重招重招招絕" 粵音應讀作 "招重(蟲)招重(塚)招招絕", 意思即政府招募了眾多的政治問責高官, 名目重重疊疊, 又"副"又"助理", 可能造成太多冗員, 加上雙"重"國藉的非議, 而且出手頗"重"的薪酬, 所費公帑不菲, 特首是聰明人, 料他不會如此失智, 莫非當中暗藏絕招狠招殺招, 提早為下一任新特首鋪路?

http://tcwong.blogspot.com/2008/08/hksar-govt-accused-of-behind-closed.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home